Thơm Nguyễn

Tax Manager

Cập nhật đến ngày 16/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Chị Thơm Nguyễn là một chuyên gia thuế hàng đầu với hơn 10 năm kinh nghiệm đáng kể trong lĩnh vực kiểm toán thuế và tài chính. Chị đã có hơn 6 năm gắn bó với Grant Thornton Vietnam với vị trí Tax Manager kể từ tháng 7 năm 2017. Với tầm nhìn sâu rộng và kiến thức chuyên sâu về hệ thống thuế Việt Nam và quốc tế, chị Thơm đã giúp các doanh nghiệp thực hiện các quy trình thuế một cách hiệu quả và tuân thủ đúng quy định.

Trước khi gia nhập Grant Thornton Vietnam, chị từng là Assistant Tax Manager tại công ty này, tích luỹ nhiều kinh nghiệm quý báu trong việc quản lý thuế và tài chính. Chị cũng đã làm việc tại PwC với vị trí Kiểm toán viên, nơi chị đã phát triển sự am hiểu về quy trình kiểm toán và khả năng phân tích tài chính.

Với sự đóng góp đáng kể của mình trong việc tối ưu hóa quy trình thuế và tài chính cho các doanh nghiệp, chị Thơm Nguyễn đã xây dựng cho mình một danh tiếng là người chuyên nghiệp, tận tâm và đáng tin cậy trong lĩnh vực này.