Thống Nguyễn

Sales Manager

Cập nhật đến ngày 05/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Anh Thống Nguyễn là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực bán hàng với hơn 16 năm kinh nghiệm quý báu tại BASF. Hiện tại, anh đang làm việc tại công ty từ tháng 9 năm 2007 với tư cách là Sales Manager.

Trong suốt thời gian làm việc tại BASF, anh đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quan trọng trong việc quản lý và triển khai các chiến lược bán hàng. Anh đã đóng góp tích cực vào sự phát triển của công ty và đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong việc nâng cao doanh số bán hàng và xây dựng mối quan hệ với khách hàng.

Với sự am hiểu sâu sắc về ngành công nghiệp và kỹ năng bán hàng xuất sắc, Thống Nguyễn là một nguồn lực quan trọng và đóng góp tích cực vào sự thành công và phát triển của BASF trong lĩnh vực bán hàng.