Tomohiro Norioka

Director

Cập nhật đến ngày 17/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Tomohiro Norioka, một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tài chính và kiểm toán, đã có hơn 8 năm kinh nghiệm đáng chú ý. Hiện anh đang đảm nhiệm vị trí Director tại Grant Thornton (Vietnam) Limited từ tháng 10 năm 2014. Với khả năng phân tích sâu rộng và tầm nhìn chiến lược về quy trình tài chính và kiểm toán, anh đã đóng góp quan trọng vào việc đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ các quy định.

Trước khi gia nhập Grant Thornton, anh Tomohiro Norioka đã tích luỹ kinh nghiệm tại Grant Thornton LLP với các vị trí như Audit Dept. và Advisory Dept. Thể hiện tình tâm và sự cam kết đối với lĩnh vực, anh đã xây dựng danh tiếng là một chuyên gia tài năng và góp phần quan trọng vào sự phát triển của Grant Thornton (Vietnam) Limited.