Tony Central

Chief Revenue Officer

Cập nhật đến ngày 05/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Anh Tony Central là Chief Revenue Officer (CRO) tại BAEMIN Vietnam (Woowa Bros.) từ tháng 12 năm 2022 đến nay. Trước đó, anh đã có một hành trình nghề nghiệp đa dạng và thành công.

Anh từng là Head of Merchant trong 5 tháng, Head of Sales Strategy & Planning trong 10 tháng, Head of Commercial – Central trong 10 tháng và Head of Geo-Expansion trong 4 tháng tại BAEMIN Vietnam (Woowa Bros.).

Trước khi gia nhập Woowa Bros., anh có kinh nghiệm tại AB InBev South East Asia với các vị trí Regional Sales Associate Director, Regional Sales Manager và Senior Trade Marketing Manager. Anh cũng đã là PPM Manager tại AB InBev India & South East Asia và làm việc tại Deloitte với vị trí Audit Senior.

Anh Tony Central là người sáng lập của theAssociates Vietnam và đóng vai trò là Mentor tại Sponsors for Educational Opportunity – Vietnam. Với tư duy chiến lược và sự sáng tạo, anh đã đóng góp vào thành công và phát triển của BAEMIN Vietnam (Woowa Bros.).