Trần Anh Văn

Audit Director

Cập nhật đến ngày 17/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Trần Anh Văn, một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Kiểm toán, đã tích luỹ hơn 5 năm kinh nghiệm đáng chú ý. Hiện anh đang giữ vị trí Audit Director tại Grant Thornton Vietnam từ tháng 7 năm 2018. Với khả năng phân tích tài chính, am hiểu sâu rộng về hệ thống kiểm toán và quy trình tài chính, anh đã đóng góp quan trọng vào việc đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ các quy định.

Anh Trần Anh Văn đã tích luỹ kinh nghiệm từ việc làm tại Nexia ACPA Auditing & Consulting với vị trí Senior Manager. Với sự cam kết và kiến thức chuyên sâu về quy trình kiểm toán, anh đã xây dựng danh tiếng là một chuyên gia tài năng và góp phần quan trọng vào sự phát triển của Grant Thornton Vietnam.