Trần Bá Lộc

CPA, Audit Manager

Cập nhật đến ngày 17/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Trần Bá Lộc là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực kiểm toán, với hơn 7 năm kinh nghiệm đáng kể. Anh hiện đang là Audit Manager tại Grant Thornton Vietnam kể từ tháng 7 năm 2021. Với vị trí này, anh đã đóng góp mạnh mẽ vào việc thực hiện các dự án kiểm toán quan trọng, đảm bảo sự minh bạch và tuân thủ các quy định tài chính.

Trước khi trở thành Audit Manager, anh Lộc đã từng giữ các vị trí quan trọng khác tại Grant Thornton Vietnam, bao gồm Audit Assistant Manager (tháng 7 năm 2020 – tháng 6 năm 2021), Audit Senior Associate (tháng 7 năm 2017 – tháng 6 năm 2020), và Audit Associate (tháng 8 năm 2015 – tháng 7 năm 2017). Quá trình làm việc đa dạng này đã giúp anh có cái nhìn tổng quan về quy trình kiểm toán và sự phát triển bền vững trong sự nghiệp của mình.

Với khả năng lãnh đạo tốt, kiến thức sâu rộng và tinh thần làm việc động viên, Trần Bá Lộc đã xây dựng cho mình một vị thế vững chắc trong lĩnh vực kiểm toán và đóng góp tích cực vào sự thành công của Grant Thornton Vietnam.