Tran Duong Kieu Nga

Category Manager - Private Label -

Cập nhật đến ngày 17/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên

Trần Dương Kiều Nga – Chuyên Gia Quản Lý Ngành Hàng và Merchandising

Trần Dương Kiều Nga là một chuyên gia với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý ngành hàng và merchandising tại các doanh nghiệp hàng đầu. Hiện tại, cô đang là Category Manager tại MM Mega Market Vietnam, tại thành phố Hồ Chí Minh. Với khả năng sáng tạo và đa nhiệm, cô đã đóng góp quan trọng vào việc phát triển và quản lý các danh mục sản phẩm tại MM Mega Market Vietnam.

Trước đó, Trần Dương Kiều Nga đã có quá trình làm việc tại các công ty danh tiếng như Aeon Vietnam Co., Ltd và Big C Vietnam, trong vai trò là Merchandiser. Tại Aeon Vietnam Co., Ltd, cô đã tham gia trong việc phát triển và quản lý các sản phẩm tại các cửa hàng Aeon. Công việc này yêu cầu sự sáng tạo, khả năng phân tích, kỹ năng trình bày và tư duy phản biện, giúp cô thể tạo ra những giải pháp hiệu quả trong việc quản lý ngành hàng.

Trong suốt hơn 5 năm tại Big C Vietnam, cô đã tham gia vào quá trình quản lý và phát triển danh mục sản phẩm của chuỗi siêu thị hàng đầu tại Việt Nam. Sự đa nhiệm, kỹ năng phân tích và tư duy sáng tạo của cô đã góp phần tạo ra sự thành công và phát triển bền vững cho Big C Vietnam.

Trần Dương Kiều Nga cũng từng là Purchasing Officer tại Kanaan Saigon, nơi cô đã tích luỹ thêm kinh nghiệm trong lĩnh vực mua sắm và quản lý nguồn cung ứng. Với kỹ năng đa nhiệm và khả năng phân tích, cô đã có những đóng góp quan trọng cho quá trình hoạt động của công ty.

Tổng cộng, Trần Dương Kiều Nga là một chuyên gia có kiến thức sâu rộng và kỹ năng đa dạng trong lĩnh vực quản lý ngành hàng, merchandising và mua sắm, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của các doanh nghiệp mà cô đã tham gia.