Trần Minh Huy

Senior Manager - Head of Performance Materials Vietnam

Cập nhật đến ngày 05/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Trần Minh Huy là một chuyên gia bán hàng hàng đầu tại BASF Vietnam, nắm giữ vị trí Senior Manager – Head of Performance Materials từ tháng 1 năm 2022 cho đến hiện tại, đã có gần 2 năm kinh nghiệm lãnh đạo và quản lý tại công ty này. Trước đó, anh đã làm việc trong nhiều vị trí quan trọng khác tại BASF, bao gồm Manager, Sales Management từ tháng 10 năm 2020 và Sales Manager cùng với vai trò Sales Executive.

Trước khi gia nhập BASF Vietnam, Huy đã tích lũy kinh nghiệm đáng kể trong lĩnh vực kinh doanh và bán hàng tại Nagase Vietnam và Viet Anh Instruments. Anh cũng từng là Sales Executive tại Unilever Vietnam và đạt được thành công đáng kể trong việc giúp công ty đạt được doanh số bán hàng cao trong thời gian anh giữ vị trí giám sát bán hàng.

Với kiến thức sâu về quản lý bán hàng và kinh nghiệm đa dạng trong các lĩnh vực công nghiệp khác nhau, Trần Minh Huy đóng góp tích cực vào sự phát triển và thành công của BASF Vietnam trong suốt thời gian làm việc tại đây.