Tran Nguyen

Senior HRBP Manager

Cập nhật đến ngày 16/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên.

Chị Trân Nguyễn là một chuyên gia tài năng trong lĩnh vực Quản lý Nhân sự tại Procter & Gamble, tích luỹ hơn 3 năm 8 tháng kinh nghiệm trong vai trò Senior HRBP Manager. Chị chủ yếu tập trung vào quản lý nguồn nhân lực, đảm bảo hài lòng của nhân viên và thúc đẩy sự phát triển cùng với Skills chuyên sâu về tâm lý học. Với tư duy sáng tạo và sự quan tâm đến chất lượng cuộc sống của người lao động, chị cũng đã đảm nhiệm vị trí Senior Talent Acquisition Manager và Talent Acquisition Manager, chủ trương xây dựng và duy trì hình ảnh công ty để thu hút và giữ chân nhân tài.

Chị Trân cũng có kinh nghiệm trong các dự án giảng dạy và phát triển cá nhân tại ILA Vietnam và EyeY. Sự nhiệt huyết và khả năng làm việc cùng nhóm tạo điều kiện cho sự phát triển tốt hơn cho cá nhân và tổ chức.

Với sự hỗ trợ đáng kể trong vai trò Quản lý Nhân sự tại Procter & Gamble và nền tảng vững chắc trong việc quản lý nguồn nhân lực, chị Trân Nguyễn đóng góp tích cực cho sự phát triển và thăng tiến của công ty.