Tran Pham

Project Manager

Cập nhật đến ngày 16/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên.

Tran Pham là một chuyên gia có sự phát triển năng động trong lĩnh vực Quản lý Dự án và Kỹ thuật, với hơn 1 năm kinh nghiệm làm việc tại Procter & Gamble và các vị trí thực tập khác. Hiện tại, chị đang là Project Manager tại Procter & Gamble, tại Bình Dương, Việt Nam, từ tháng 6 năm 2022. Với tư cách là người quản lý dự án, chị đã thể hiện khả năng lãnh đạo và quản lý hiệu quả.

Trước khi đảm nhận vai trò Project Manager, chị có kinh nghiệm làm việc tại Schneider Electric với vị trí Industrial Automation Intern, và cũng từng thực tập tại Procter & Gamble với vai trò Engineering Intern. Điều này thể hiện khả năng học hỏi và thích ứng nhanh chóng với môi trường công việc và các dự án kỹ thuật.

Với kiến thức và kinh nghiệm tích luỹ, Tran Pham đã xây dựng cho mình danh tiếng là một chuyên gia trong việc quản lý dự án và làm việc trong môi trường kỹ thuật. Sự kết hợp giữa khả năng lãnh đạo và sự hiểu biết về kỹ thuật đã giúp chị thể hiện tốt trong việc thực hiện và quản lý các dự án thành công.