Trần Quốc Hùng

Tax Manager

Cập nhật đến ngày 17/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Trần Quốc Hùng, một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Thuế, đã tích luỹ hơn 10 năm kinh nghiệm ấn tượng. Hiện anh đang đảm nhiệm vị trí Tax Manager tại Grant Thornton Vietnam từ tháng 7 năm 2018. Với vai trò này, anh đã đóng góp quan trọng vào việc thực hiện các dự án thuế quan trọng, đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ các quy định.

Anh cũng đã tích luỹ kinh nghiệm tại Nexia ACPA Auditing & Consulting với các vị trí như Senior Tax Consultant và Tax Associate. Trước khi đảm nhiệm vị trí Tax Manager tại Grant Thornton Vietnam, anh từng là Assistant Tax Manager (tháng 7 năm 2016 – tháng 6 năm 2018) và Senior Tax Consultant (tháng 7 năm 2014 – tháng 6 năm 2016).

Với kiến thức sâu rộng về hệ thống quy trình Thuế và kinh nghiệm đa dạng, Trần Quốc Hùng đã xây dựng danh tiếng là một chuyên gia tài năng và góp phần quan trọng vào sự phát triển của Grant Thornton Vietnam.