Trần Thanh Thuỷ

Corporate Affairs Director

Cập nhật đến ngày 17/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Trần Thanh Thuỷ, một chuyên gia hàng đầu về quản lý công việc và truyền thông, đã tích luỹ hơn 10 năm kinh nghiệm đa dạng trong lĩnh vực Corporate Affairs. Hiện tại, chị là Corporate Affairs Director tại The HEINEKEN Company từ tháng 3 năm 2023 đến nay, nơi chị thực hiện quản lý tối ưu các hoạt động công việc và truyền thông.

Trước đó, Thanh Thuỷ từng giữ các vị trí quan trọng tại HEINEKEN Vietnam, bao gồm Integrated Communications Manager, External Communications Manager và Assistant Communications Manager. Chị cũng có kinh nghiệm làm việc tại Heineken Malaysia Berhad với tư cách là Communications Manager.

Ngoài ra, chị còn từng là Communications Specialist tại General Motors và Member Services Manager tại AmCham Hanoi. Với sự am hiểu sâu rộ về truyền thông và khả năng quản lý công việc, Trần Thanh Thuỷ đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng và duy trì hình ảnh thương hiệu của HEINEKEN trong thời gian qua.