Trang Chu (Paige)

Head of Brand Strategy & Communication Strategy

Cập nhật đến ngày 16/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên

Trang Chu (Paige) là một chuyên gia về chiến lược thương hiệu và truyền thông có hơn mười năm kinh nghiệm làm việc trong ngành quảng cáo và truyền thông. Hiện tại, cô đang giữ vị trí Trưởng Phòng Chiến lược Thương hiệu và Truyền thông tại PNJ Group. Từ tháng 12 năm 2022 đến nay, cô đã đóng góp quan trọng vào việc xây dựng chiến lược thương hiệu và truyền thông cho tập đoàn.

Trước khi gia nhập PNJ Group, từ tháng 2 năm 2021 đến tháng 12 năm 2022, Paige đã làm việc tại Leo Burnett Vietnam với vai trò Giám đốc Chiến lược và Tích hợp Chiến lược. Tại đây, cô đã tham gia vào việc xây dựng và triển khai chiến lược quảng cáo và tích hợp cho các dự án của các khách hàng.

Trước đó, Paige đã có kinh nghiệm làm việc tại dentsu mcgarrybowen và Wunderman Thompson Vietnam với các vị trí Giám đốc Chiến lược Tích hợp. Cô đã tham gia vào việc phát triển chiến lược quảng cáo tích hợp cho các khách hàng hàng đầu như Suntori PepsiCo, Samsung, Vietjet, Unilever và nhiều khách hàng khác.

Paige cũng có kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông số và chiến lược số tại Leo Burnett Vietnam và Isobar. Với vai trò là chuyên gia chiến lược số, cô đã tham gia vào việc phát triển và thực hiện chiến lược truyền thông số cho các dự án khác nhau.

Từ thời gian làm việc tại các công ty quảng cáo lớn cho đến việc làm việc tại các công ty mới thành lập, Paige đã tích luỹ được nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng và triển khai chiến lược thương hiệu, truyền thông và quảng cáo. Cô đã làm việc với nhiều khách hàng khác nhau và thể hiện sự đa dạng và sáng tạo trong việc phát triển các giải pháp chiến lược độc đáo.