Trang Do

Growth & Research Manager

Cập nhật đến ngày 13/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên

Trang Do là một chuyên gia đa năng với hơn 10 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực quản lý dự án, phân tích nghiên cứu, và phát triển kinh doanh. Hiện tại, cô đang là Manager của bộ phận Growth Project tại Shopee, một trong những tên tuổi lớn trong lĩnh vực thương mại điện tử tại Việt Nam. Với hơn 2 năm làm việc tại Shopee, Trang đã chứng tỏ khả năng định hình chiến lược tăng trưởng và thực hiện các dự án một cách hiệu quả.

Trong vai trò Manager của bộ phận Growth Project, Trang có trách nhiệm xác định các cơ hội tăng trưởng chiến lược, thực hiện phân tích để thu thập thông tin chiến lược và đề xuất giải pháp để đạt được mục tiêu tăng trưởng của nền tảng. Cô là người điều hành quy trình cơ cấu và có kế hoạch giải quyết các vấn đề kinh doanh. Trang cũng chủ trì việc triển khai các dự án từ đầu đến cuối thông qua việc hợp tác với các đội chức năng khác.

Trước khi tham gia Shopee, Trang đã tích luỹ nhiều kinh nghiệm quý báu. Cô từng là GTM & Partnership Manager tại One Mount, nơi cô đã phát triển chiến lược GTM cho Vinshop, một nền tảng thương mại điện tử B2B dẫn đầu cho các nhà bán lẻ FMCG. Cô đã thiết lập các liên kết và kế hoạch chung với các công ty FMCG hàng đầu trong và ngoài nước.

Với khả năng quản lý thương hiệu, nghiên cứu và phát triển thị trường, Trang cũng từng làm việc tại Vingroup JSC và Nielsen. Cô đã có thời gian thử thách tại Vingroup JSC dưới vai trò Commercial Manager và từng đảm nhận vị trí Senior Client Services tại Nielsen.

Trang Do là một chuyên gia đa tài với khả năng lãnh đạo mạnh mẽ, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề, cũng như kinh nghiệm phong phú trong việc phát triển kinh doanh và chiến lược tăng trưởng.