Trang Nguyen

Human Capital Manager

Cập nhật đến ngày 13/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên.

Trang Nguyen là một chuyên gia quản lý nhân sự có hơn 12 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp và quản lý nguồn nhân lực. Hiện tại, cô đang làm việc tại SABECO – Saigon Beer Alcohol Beverage Corporation với vị trí Human Capital Manager, bắt đầu từ tháng 2 năm 2023. Với khả năng quản lý và hiểu biết sâu rộ về quản lý nguồn nhân lực, Trang đã đóng góp đáng kể vào sự phát triển và tối ưu hóa tài nguyên con người của công ty.

Trước đó, Trang đã tích luỹ kinh nghiệm từ nhiều vị trí quan trọng tại các công ty danh tiếng. Cô từng là HR Operations Senior Manager cum HRBP in Site cum C&B Leader tại SwanCity Việt Nam (CFLD International) và Human Resources Operations Manager/ HRBP/ C&B Leader tại CFLD International. Cô cũng có kinh nghiệm làm Rewards Specialist tại CFLD International, nơi cô đã phát triển khả năng quản lý và thiết lập chương trình thưởng.

Trang còn từng là People Operations Specialist tại GrabTaxi, trong đó cô chịu trách nhiệm chủ chốt về phần C&B (compensation and benefits). Trước đó, cô cũng có thời gian làm Tax Consultant tại RSM Vietnam, giúp cô phát triển sự hiểu biết về các khía cạnh phức tạp của quản lý tài chính và thuế.

Sự đa dạng trong kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn đã giúp Trang trở thành một người quản lý nhân sự linh hoạt, sẵn sàng đối mặt với các thách thức và cơ hội trong môi trường làm việc đa dạng và thay đổi. Cô đã thể hiện tinh thần lãnh đạo và tầm nhìn chiến lược trong việc quản lý nguồn nhân lực và đóng góp vào sự phát triển bền vững của các tổ chức mà cô đã từng công tác.