Trịnh Kim Dung

Director - Advisory Services

Cập nhật đến ngày 17/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Chị Trịnh Kim Dung, một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Tư vấn, đã có hơn 20 năm kinh nghiệm đáng chú ý. Hiện chị đang giữ vị trí Director – Advisory Services tại Grant Thornton Vietnam từ tháng 12 năm 2002. Với sự kiến thức sâu rộng và tầm nhìn chiến lược về quy trình tư vấn, chị đã đóng góp quan trọng vào việc cung cấp giải pháp đột phá và tối ưu cho các doanh nghiệp.

Trước khi gia nhập Grant Thornton, chị Kim Dung từng làm việc tại Kao Vietnam Ltd. với vị trí Accountant, nơi chị đã tích luỹ kinh nghiệm cơ bản về quản lý tài chính và kế toán.

Với khả năng lãnh đạo xuất sắc, am hiểu sâu rộng về lĩnh vực Tư vấn và kinh nghiệm đa dạng, chị Trịnh Kim Dung đã xây dựng danh tiếng là một chuyên gia tài năng và góp phần quan trọng vào sự phát triển của Grant Thornton Vietnam.