Trịnh Thuỳ Xuân Lan

Head of Talent & Leadership

Cập nhật đến ngày 17/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Trịnh Thuỳ Xuân Lan, một chuyên gia hàng đầu về phát triển nhân tài và lãnh đạo, đã có hơn 15 năm kinh nghiệm đa dạng trong lĩnh vực nhân sự. Hiện tại, chị là Head of Talent & Leadership tại The HEINEKEN Company từ tháng 1 năm 2022 đến nay, nơi chị định hình và thúc đẩy chiến lược phát triển nhân tài và lãnh đạo.

Trước đó, Thuỳ Xuân Lan từng giữ các vị trí quan trọng tại Cargill, bao gồm Business Transformation cum Strategic Capability Lead. Chị cũng đã làm việc tại Abbott với tư cách là Head of Talent & Organization Consulting và tại Cargill với các vai trò như APAC Talent Consultant, Talent Manager cum HRPB Manager và L&D Manager.

Thuỳ Xuân Lan cũng có kinh nghiệm làm việc tại Holcim với các vai trò HR Manager, Talent Acquisition và HR Manager, Talent Development. Chị đã đóng góp quan trọng vào việc phát triển nhân tài và tạo ra môi trường lãnh đạo hiệu quả tại các tập đoàn danh tiếng.