Trương Thanh Tâm

Regional Commercial Manager

Cập nhật đến ngày 17/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Trương Thanh Tâm, một chuyên gia hàng đầu về quản lý kinh doanh và bán hàng, đã tích luỹ hơn 10 năm kinh nghiệm đa dạng trong lĩnh vực này. Hiện tại, anh đang là Regional Commercial Manager tại The HEINEKEN Company kể từ tháng 10 năm 2018 đến nay, nơi anh chịu trách nhiệm quản lý và phát triển hoạt động kinh doanh tại khu vực.

Trước đó, Thanh Tâm đã từng giữ các vị trí quan trọng tại The HEINEKEN Company, bao gồm Regional Commercial Manager và Area Sales Manager, thể hiện khả năng quản lý kinh doanh và bán hàng xuất sắc.

Anh cũng đã có kinh nghiệm làm việc tại Vietnam Brewery Ltd. với các vị trí như Area Sales Manager, Sales Executive, Sales Supervisor và Sales Representative. Anh cũng từng là Distributor Representative tại PepsiCo và là Shop Manager tại Singer Sewing Vietnam Ltd.

Với sự am hiểu sâu rộ về quản lý kinh doanh và bán hàng, Trương Thanh Tâm đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển của The HEINEKEN Company và các doanh nghiệp khác trong suốt thời gian qua.