Trương Thị Bích Loan

Audit Director

Cập nhật đến ngày 17/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Trương Thị Bích Loan, một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực kiểm toán, đã có hơn 15 năm kinh nghiệm đáng kể. Hiện chị đang làm việc tại Grant Thornton Vietnam với vị trí Audit Director kể từ tháng 7 năm 2019. Dưới sự lãnh đạo của chị Loan, Grant Thornton Vietnam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong lĩnh vực kiểm toán và tài chính.

Chị đã trải qua nhiều giai đoạn quan trọng trong sự nghiệp tại Grant Thornton, từ Senior Audit Manager trong suốt 11 năm 6 tháng (tháng 2 năm 2008 – tháng 7 năm 2019). Trước khi gia nhập Grant Thornton, chị từng là Audit Associate tại A&C Auditing and Consulting Co Ltd.

Với kiến thức sâu rộng về quy trình kiểm toán và tài chính, khả năng lãnh đạo tốt và kinh nghiệm đa dạng, Trương Thị Bích Loan đã xây dựng danh tiếng uy tín trong ngành và góp phần quan trọng vào sự phát triển của Grant Thornton Vietnam.