Từ Khắc Vinh

Visual Merchandising Manager

Cập nhật đến ngày 17/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Từ Khắc Vinh, một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Trưng bày sản phẩm và Kinh doanh, đã có hơn 10 năm kinh nghiệm đáng chú ý. Hiện anh đang giữ vị trí Visual Merchandising Manager tại Groupe SEB từ tháng 6 năm 2017, cùng với vị trí Business Development Manager tại Versuni từ tháng 12 năm 2017. Với sự kết hợp giữa khả năng sáng tạo trong trưng bày sản phẩm và chiến lược phát triển kinh doanh, anh Vinh đã đóng góp quan trọng vào việc tối ưu hóa hình ảnh và trải nghiệm của khách hàng.

Anh Từ Khắc Vinh từng làm việc tại Philips với vị trí Sales Manager và nhiều vị trí quan trọng khác trong lĩnh vực kinh doanh và phát triển thị trường.

Với sự kết hợp giữa kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn, Từ Khắc Vinh đã xây dựng danh tiếng là một chuyên gia tài năng và góp phần quan trọng vào sự phát triển của Groupe SEB và các doanh nghiệp trước đó.