Tú Võ

Account Director

Cập nhật đến ngày 12/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Với hơn 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tài khoản, chị Tú Võ đã tạo dấu ấn vững chắc trong sự nghiệp của mình. Hiện tại, chị là Giám đốc Tài khoản tại Dentsu Vietnam từ tháng 8 năm 2014 và đã đảm nhiệm vị trí này trong khoảng 9 năm 1 tháng.

Chị Tú Võ đã đứng đầu nhiều dự án quan trọng và đa dạng tại Dentsu Vietnam, tạo ra sự kết nối hiệu quả giữa khách hàng và công ty thông qua việc thực hiện các chiến lược tiếp thị đột phá.

Với khả năng lãnh đạo xuất sắc và tầm nhìn chiến lược, chị đã mang lại giá trị gia tăng cho khách hàng và đồng nghiệp. Sự cam kết và kỷ luật trong công việc của chị đã góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của Dentsu Vietnam.