Tuấn Anh

Business Development Manager

Cập nhật đến ngày 05/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên

Tuấn Anh là một chuyên gia phát triển kinh doanh có kinh nghiệm dày dặn và thành tích ấn tượng trong việc xây dựng và triển khai các chiến lược phát triển kinh doanh hiệu quả. Hiện tại, anh đang làm việc tại công ty ZaloPay với chức danh Business Development Manager.

Với hơn 3 năm làm việc tại ZaloPay, Tuấn Anh đã giữ các vị trí quan trọng như Senior Business Development Lead và Business Development Manager. Trong vai trò này, anh đã lãnh đạo và triển khai các chiến lược phát triển đối tác hỗ trợ chiến lược phát triển của bộ phận thẻ tín dụng nhằm tăng số lượng thẻ tín dụng sử dụng. Anh tập trung mạnh vào việc quảng bá thẻ tín dụng và thị trường để giới thiệu các chương trình khuyến mãi mới. Đồng thời, Tuấn Anh cũng đóng góp vào việc phát triển kế hoạch kinh doanh chiến lược thông qua việc cung cấp các tài khoản thích hợp và đảm bảo triển khai kế hoạch hành động cụ thể để hỗ trợ mục tiêu thẻ tín dụng.

Trước khi gia nhập ZaloPay, Tuấn Anh đã có kinh nghiệm làm việc tại Home Credit Vietnam và VPBank với các vị trí như Senior Business Development Lead và Card Usage & Partnership Coordinator. Tại Home Credit Vietnam, anh đã phát triển kế hoạch kinh doanh chiến lược để mở rộng thị trường thẻ tín dụng của công ty vào thị trường Việt Nam và triển khai các chương trình khuyến mãi để thúc đẩy việc sử dụng thẻ tín dụng tại các đối tác mới.

Với kỹ năng chuyên nghiệp trong việc phát triển kinh doanh, tạo ra các chương trình khuyến mãi hấp dẫn và quản lý mối quan hệ đối tác hiệu quả, Tuấn Anh là một nguồn lực quan trọng và đáng tin cậy trong việc định hình và thúc đẩy sự phát triển kinh doanh của các tổ chức mà anh tham gia.