Tuấn Nguỵ

Head of Audit and HCM Office Managing Partner

Cập nhật đến ngày 17/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Anh Tuấn là một nhân vật quan trọng và có sự đóng góp to lớn trong sự phát triển của Grant Thornton Vietnam suốt hơn 17 năm qua. Anh hiện đang đảm nhiệm cương vị Head of Audit cùng vị trí HCM Office Managing Partner tại Grant Thornton từ tháng 8 năm 2006 đến nay.

Với khả năng lãnh đạo xuất sắc và kiến thức sâu rộng về lĩnh vực kiểm toán và tài chính, anh Tuấn đã đóng góp tích cực vào việc thực hiện các dự án kiểm toán quan trọng, đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ các quy định tài chính. Vai trò quản lý thành công tại vị trí HCM Office Managing Partner cũng chứng tỏ sự khả năng điều hành và phát triển môi trường làm việc hiệu quả.

Với sự tận tâm, am hiểu về thị trường Việt Nam và tầm nhìn chiến lược, anh Tuấn đã định hình một tầm ảnh hưởng sâu rộng và góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của Grant Thornton Vietnam.