Uyên Nguyễn

Account Director

Cập nhật đến ngày 13/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Với hơn 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tài khoản và truyền thông, Uyên Nguyễn đã tạo nên những thành công đáng chú ý trong ngành. Hiện tại, cô đang là Giám đốc Tài khoản tại dentsu mcgarrybowen từ tháng 4 năm 2020 và đã đảm nhiệm vị trí này trong khoảng hơn 3 năm.

Cô từng đảm nhận vị trí Trưởng phòng Tài khoản tại Viral Town Experience Communication, và Senior Account Manager và Chuyên viên Tài khoản cấp cao tại Mirum Agency.

Với tư duy chiến lược và khả năng lãnh đạo xuất sắc, Uyên Nguyễn đã đưa ra các chiến lược quản lý tài khoản đột phá, đáp ứng mục tiêu kinh doanh và tạo giá trị thực sự cho khách hàng. Sự sáng tạo và khả năng làm việc nhóm của cô đã đóng góp quan trọng vào sự thành công của dentsu mcgarrybowen và các công ty trước đó.