Viet, Bui Hoang

Senior Sales Manager

Cập nhật đến ngày 16/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên.

Viet Bùi Hoàng là một chuyên gia xuất sắc trong lĩnh vực Kinh doanh và Quản lý, tích luỹ hơn 3 năm kinh nghiệm quý báu tại Procter & Gamble và nhiều vị trí quản lý khác. Anh từng giữ nhiều vị trí quan trọng tại Procter & Gamble tại Việt Nam. Anh đã là Senior Sales Manager – HFS Distributor Team Leader từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 6 năm 2023 và Sales Manager – HFS Section Manager từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 12 năm 2021. Trong giai đoạn này, anh đã thể hiện khả năng lãnh đạo và kỹ năng quản lý trong lĩnh vực kinh doanh.

Anh cũng từng đảm nhận vị trí Sales Manager Trainee tại Procter & Gamble từ tháng 2 năm 2020 đến tháng 7 năm 2020. Ngoài ra, anh còn tích luỹ nhiều kinh nghiệm quý báu tại HRC (Human Resources Club) với vai trò President và Vice Head of Consultancy & Training. Anh đã thể hiện khả năng lãnh đạo và kỹ năng quản lý trong việc tổ chức và hoàn thành các dự án tại HRC.

Với tầm nhìn chiến lược, khả năng quản lý và kinh nghiệm làm việc tại môi trường doanh nghiệp lớn, Viet Bùi Hoàng đã thể hiện mình là một chuyên gia đáng tin cậy và có khả năng đưa ra quyết định đúng đắn trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý.