Vinh Bao Quang

Agile Program Manager, Account Manager, Engineering Manager, PMO

Cập nhật đến ngày 05/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên

Vinh Bao Quang là một Agile Program Manager có kinh nghiệm và tài năng trong việc quản lý và phát triển các dự án theo phương pháp Agile. Hiện tại, anh đang làm việc tại ZaloPay với chức danh Agile Program Manager, chịu trách nhiệm phát triển phương pháp làm việc Agile cho danh mục dự án và lãnh đạo thực hiện chương trình trên toàn bộ tổ chức.

Trong vai trò này, Vinh Bao Quang phát triển khung công việc quản lý dự án/ chương trình đa dự án, chạy các chương trình ưu tiên hàng đầu trong 33 nhóm đội ~400 Kỹ sư để hỗ trợ Chiến lược Kinh doanh. Anh quản lý các phụ thuộc giữa các nhóm đội, thực hiện kế hoạch chiến lược để điều chỉnh Chiến lược Kinh doanh với kế hoạch Sản phẩm và Kế hoạch phát hành hàng quý cho 33 nhóm đội trong 6 danh mục.

Ngoài ra, Vinh Bao Quang còn hỗ trợ chuyển đổi Agile tại tổ chức, theo dõi và kiểm soát tiến độ sprint, tốc độ nhóm, cam kết, % triển khai cho mỗi sprint, tình trạng backlog, các yếu tố gây trở ngại, việc dồn backlog, loại các mục backlog cho nhóm đội trong danh mục bằng cách sử dụng các chỉ số trên bảng điều khiển.

Anh cũng thực hiện quá trình quản lý sự cố cho ZaloPay để xử lý các sự cố quan trọng kịp thời, theo dõi nguyên nhân gốc rễ, tài liệu cho sự cố để tham khảo trong tương lai và tìm ra mô hình, thực hiện các biện pháp ngăn chặn hiệu quả để giảm thiểu khả năng xảy ra lại.

Trước khi đảm nhận vai trò Agile Program Manager tại ZaloPay, Vinh Bao Quang cũng đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý dự án và điều hành tại các công ty như KMS Technology, Inc. và NashTech. Anh sở hữu nhiều kỹ năng chuyên nghiệp bao gồm Quản lý Phát hành, Đào tạo, Quản lý Chương trình và Lãnh đạo.

Với sự nghiệp đa dạng và chuyên nghiệp trong việc quản lý dự án và công nghệ thông tin, Vinh Bao Quang đã và đang đóng góp đáng kể vào sự thành công của các dự án và tổ chức mà anh tham gia. Anh luôn nỗ lực để nâng cao kiến thức và kỹ năng, mang lại giá trị cao cho khách hàng và đồng nghiệp.