Võ Đắc Thuận

Manager - Client Management

Cập nhật đến ngày 14/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Võ Đắc Thuận, hiện đang là Manager – Client Management tại DKSH Vietnam-Healthcare, đã tích luỹ hơn 4 năm 1 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản lý Khách hàng. Anh gia nhập DKSH từ tháng 8 năm 2019 và đã nhanh chóng tạo nên sự chắc chắn và hiệu quả trong việc quản lý khách hàng.

Trước khi gia nhập DKSH, Thuận đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại Delta Pte. Ltd. với nhiều vai trò khác nhau. Anh đã từng là Administrative Manager & BOD Assistant, thể hiện khả năng quản lý hành chính và hỗ trợ Ban điều hành. Anh cũng đã giữ vị trí Logistic Manager và Sales Representative, thể hiện khả năng quản lý vận chuyển và phát triển doanh số bán hàng.

Sự kết hợp giữa kiến thức và kinh nghiệm đã giúp Võ Đắc Thuận trở thành một Manager – Client Management đáng tin cậy tại DKSH, góp phần vào sự thành công và tăng trưởng của công ty.