Xuân Cảnh Phạm

District Manager

Cập nhật đến ngày 06/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Anh Phạm Xuân Cảnh là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực y tế và dược phẩm với tư cách là Product Specialist tại Bayer. Hiện tại, anh đang làm việc tại công ty từ tháng 3 năm 2021.

Trước khi gia nhập Bayer, anh đã có một quãng thời gian dài làm việc trong ngành y tế và dược phẩm và đã có nhiều thành tựu đáng kể. Tại Egis Pharmaceuticals PLC, anh từng đảm nhận vai trò District Manager, quản lý thành công hoạt động kinh doanh khu vực.

Trước đó, anh đã có kinh nghiệm làm việc tại Novartis với vai trò Account Leader, đạt được nhiều thành công trong việc quản lý khách hàng. Anh cũng từng làm việc tại Healthcare Business của Merck với vai trò Key Account Sales Specialist và tại AstraZeneca với vai trò Med Rep.

Với sự kinh nghiệm và kiến thức sâu sắc trong ngành y tế và dược phẩm, anh Phạm Xuân Cảnh đã đóng góp tích cực và mang lại giá trị lớn cho Bayer trong việc quản lý và phát triển sản phẩm trong suốt 2 năm làm việc tại công ty.