Zaytoul Ismael

Account Manager

Cập nhật đến ngày 05/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Chị Zaytoul Ismael là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực quản lý khách hàng với tư cách là Account Manager tại BASF. Với vai trò quan trọng này, chị có nhiệm vụ quản lý các khách hàng và đối tác kinh doanh của công ty một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.

Với kinh nghiệm làm việc trong ngành công nghiệp và am hiểu sâu sắc về sản phẩm và dịch vụ của BASF, chị đã xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các khách hàng, giúp tăng cường độ hài lòng và hỗ trợ tối đa cho họ.

Chị Zaytoul Ismael đã đóng góp tích cực và mang lại giá trị lớn cho BASF trong việc quản lý khách hàng và đạt được thành công trong việc duy trì và phát triển các mối quan hệ kinh doanh quan trọng của công ty.